belkafot. Paweł Kula
tytulbelka
Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. św. Marka Ewangelisty
w Mielcu
ul. Rzochowska 89
39-300 Mielec
Tel.: +48 (017) 582-81-01
 
adres e-mail : mielec_rzochow@diecezja.tarnow.pl
 
Wpłat na wyposażenie kościoła
można dokonywać na konto parafialne :
 
Parafia Rzymskokatolicka
ul. Rzochowska 89
39-300 Mielec
Bank : PEKAO S.A. I O/Mielec
Nr konta : 73124026561111000037932497
belka