belkafot. Paweł Kula
tytulbelka

 K a n c e l a r i a   p a r a f i a l n a

Godziny przyjmowania   interesantów:
 
1. Codziennie przez 1/2 godziny po rannej i po wieczornej Mszy swiętej,
z wyjątkiem niedziel   i  świąt
2. W sprawach małżeńskich - środa od g. 16.00
4. W przypadkach pilnych - o każdej porze
 
S a k r a m e n t y   ś w i ę t e
 
Sakrament Chrztu Świętego :
 1. Akt urodzenia dziecka z USC
 2. Wybór "właściwych" rodziców chrzestnych (wierzących i praktykujących)
 3. Potrzebne dane :
 • Data ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • Daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka
 • Adresy zamieszkania rodziców chrzestnych
Sakrament Bierzmowania :
 1. Klasa I i II - udział w nabożeństwach w drugie piątki miesiąca, spowiedź z okazji I piątku miesiąca.
 2. Klasa II Gimnazjum - zdanie egzaminu z wiadomości religijnych
 3. Klasa III Gimnazjum :
 • Odprawianie nabożeństwa dziewięciu I piątków miesiąca
 • Uczestniczenie w nabożeństwach przygotowawczych w I piątki miesiąca
 • Właściwe zachowanie w szkole, poza nią, świadczące o dojrzałości chrześcijańskiej kandydata
 • Dostarczenie świadectwa Chrztu Świętego - jeśli chrzest był poza parafią
 • Wybór "właściwego" świadka Bierzmowania ( wierzący i praktykujący )
Kandydat przystępuje do Bierzmowania we własnej parafii; w przeciwnym wypadku jest wymagana pisemna zgoda własnego proboszcza.
 
Sakrament Małżeństwa :
 1. Zgłosić się do kancelarii co najmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem
 2. Wymagane dokumenty :
 • Dowody osobiste
 • Metryki Chrztu wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy - jeśli chrzest był poza parafią
 • Świadectwa z kursu przedmałżeńskiego
 • Świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej - gimnazjalnej i ponadpodstawowej
 • Zaświadczenie z USC potwierdzające brak przeszkód wynikających z prawa państwowego ( w przypadku ślubu konkordatowego )  lub akt ślubu cywilnego

Sakrament Chorych :
 
Należy przygotować :
 • Stół nakryty białym obrusem
 • Krzyż i świece
 • Naczynie na wodę święconą i kropidło
 • Odrobinę waty - jeśli ma być udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych
 • Szklankę wody - jeśli chory nie jest w stanie przełknąć Komunii Świętej
Rodzina , razem z chorym , powinna uczestniczyć w świętych obrzędach.
 

 

Pogrzeb chrześcijański :
 1. Powiadomienie parafii i uzgodnienie terminu pogrzebu - koniecznie akt zgonu
 2. Powiadomienie zakładu pogrzebowego o uzgodnionym z parafią terminie pogrzebu
 3. Powiadomienie siostry organistki i siostry zakrystianki o pogrzebie
 4. Ustalenie z grabarzem miejsca pochowania ciała na cmentarzu parafialnym

 

belka