belkafot. Paweł Kula
tytulbelka

Historia parafii


Początków osady Rzochów należy szukać już na progu XIII wieku. Jednakże za pierwszą pewną wiadomość  o tej miejscowości uważa się dokument z 1339r. W tym dokumencie pojawia się Rzochów jako ,,Sochow".[1]

Przyjmuje się, że prawa miejskie otrzymał między  1380, a 1382r. za czasów panowania Ludwika Węgierskiego i był jedynym w okolicy, po Przecławiu, miastem.

Z rozwojem Rzochowa ściśle jest związane powstanie ośrodka parafialnego. Kościół parafialny w Rzochowie, najprawdopodobniej powstał między 1374 a 1431 rokiem z fundacji ówczesnego właściciela – Jana Tarnowskiego, kasztelana sandomierskiego, herbu Leliwa.[2]   

Niektórzy za początek przyjmują rok 1374, ale w świetle dokumentów pewna wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1431r. W tym bowiem roku został wydany dokument Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego mówiący o włączeniu do parafii w Rzochowie nowo lokowanej wsi o nazwie Ocieka. Jest to niezbity dowód na istnienie kościoła oraz odrębnego obszaru parafialnego. Pewne jest, że kościół rzochowski od początku nosił wezwanie św. Marka Ewangelisty.[3]

Istotnym wydarzeniem dla rozwoju miasta była fundacja, ok. 1515r.  prepozytury (probostwa) i sześciu mansjonarzy (wikariuszy). Kościół został wtedy podniesiony do rangi probostwa i otrzymał sześciu kapłanów pomagających w duszpasterstwie i zapewne w rozwoju oświaty. 

            W   latach 60-tych XVI w. Rzochów stał się ośrodkiem ruchu reformacyjnego. Jan Tarnowski, dziedzic Rzochowa, Książnic i Kolbuszowej wypędził duchownych z kościoła rzochowskiego. Kościół zamieniono na zbór, w którym nabożeństwa odprawiał  pastor Jan z Koprzywnicy.

Rekatolizacja nastąpiła   przed 1585r.  Stanisław Tarnowski, ówczesny właściciel Rzochowa okazał się nie tylko dobrodziejem kościoła parafialnego. Był fundatorem probostwa, oraz drewnianej kaplicy szpitalnej św. Anny, która została postawiona za miastem i służyła jako przytułek.[4]

Przez kolejne wieki dostępne źródła i kroniki, poza małymi wzmiankami o uposażeniu, milczą na temat funkcjonowania ośrodka parafialnego. Dopiero rok 1820 zostaje odnotowany w historii parafii – niestety tragicznie. Na skutek pożaru uległa spaleniu  drewniana świątynia, która jak należy przypuszczać, była od momentu powstania parafii.    O kościele parafialnym w Rzochowie już bowiem w 1721r. mówiono, że jest starodawny i ,,antiqui operis"[5].