belkafot. Paweł Kula
tytulbelka

Grupa modlitewna


 

Grupa modlitewno – biblijna p.w. św. Eliasza
 
\\\\"Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie i światłem na mojej ścieżce.\\\\"   /Ps 119/
       \\\\"Niech moja modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie jak woń kadzidła.\\\\"
 \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"
Grupa modlitewno – biblijna pod wezwaniem św. Eliasza zawiązała się w 2007r. w czasie parafialnej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krzeszowic. U stóp Maryi – Królowej Karmelu i \\\\"pod okiem\\\\" św. Proroka zrodziła się idea głębszego otwarcia się i poznawania Boga w Jego Słowie. Istotą grupy jest duch modlitwy oraz codzienne czytanie i rozważanie Słowa Bożego.
Wspólnota liczy 11 osób, które ofiarowując swój czas i serce na pogłębianie więzi z Bogiem, włączają się tym samym w szczególną posługę dla Kościoła.
Starając się o indywidualny kontakt z Panem nie zapominamy o wspólnotowym charakterze naszej modlitwy, czemu sprzyjają I-wszo czwartkowe adoracje Najświętszego Sakramentu (wynagradzające i za kapłanów) oraz spotkania (1 -2 razy w miesiącu) w czasie których dzielimy się Słowem Bożym i poruszamy problemy codziennego życia wiarą.
Przyjmujemy również intencje modlitewne od wszystkich, którzy chcą, abyśmy wstawiali się przed Bogiem w ważnych dla nich sprawach.
Maryja – Oblubienica Ducha Świętego i nasz Patron – św. Eliasz są dla nas wzorem wsłuchiwania się, medytowania i życia w świetle Bożego Słowa.
Opiekę duchową nad grupą sprawuje Ks. Jerzy Ptak, proboszcz parafiii.
 
       Jeśli pragniesz wspólnie z nami poznawać Jezusa z Ksiąg Ewangelii i razem z Nim przeżywać swoją codzienność – ZAPRASZAMY!

 

belka